Přeskočit obsah

Tlačítka

Přímé čtení tlačítek

 • buttons.read(gpio_num_t gpio) :

Názvy tlačítek

 • Enter
 • Up
 • Down
 • Left
 • Right
 • LeftUp
 • LeftDown
 • RightUp
 • RightDown

Příklad použití

#include "Logic.hpp"
#include <iostream>

void logicMain() {
  while (true) {
    display.clear();

    if(buttons.read(Enter)) {
      display.drawSquareFilled(3, 3, 4, Rgb(255, 255, 255));  
    }
    else if(buttons.read(Right)) {
      display.drawSquareFilled(6, 3, 4, Rgb(255, 255, 255));
    }
    else if(buttons.read(Down)) {
      display.drawSquareFilled(3, 6, 4, Rgb(255, 255, 255));
    }
    else if(buttons.read(Left)) {
      display.drawSquareFilled(0, 3, 4, Rgb(255, 255, 255));
    }
    else if(buttons.read(Up)) {
      display.drawSquareFilled(3, 0, 4, Rgb(255, 255, 255));
    }
    display.show(30);
  }
}

Registrace událostí na tlačítka

buttons.priZmene / buttons.onChange

buttons.priZmene([](std::bitset<MaxID> aktualniStav, std::bitset<MaxID> zmenenaTlacitka) {
  if (zmenenaTlacitka[Up] == 1) {

    std::cout << "Tlačítko Nahoru se změnilo a teď je ";

    if (aktualniStav[Up] == 1) {
      std::cout << "zmáčknuté." << std::endl;
    } else {
      std::cout << "puštěné." << std::endl;
    }
  }
});

buttons.priZmene([](std::bitset<MaxID> aktualniStav) {
  std::cout << "Tlačítko Nahoru je nyní ";

  if (aktualniStav[Up] == 1) {
    std::cout << "zmáčknuté." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "puštěné." << std::endl;
  }
});

buttons.priZmene([]() {
  std::cout << "Tlačítko bylo změněno. Není k dispozici více informací." << std::endl;
});

buttons.priZmene([](std::bitset<MaxID> aktualniStav, std::bitset<MaxID> zmenenaTlacitka) {
  std::cout << "Tohle uvidíte pouze pokud se změní tlačítko Dolů, a toto tlačítko je nyní ";

  if (aktualniStav[Down] == 1) {
    std::cout << "zmáčknuté." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "puštěné." << std::endl;
  }
}, Down);

buttons.priZmene([](bool isPressed) {
  std::cout << "Tohle uvidíte pouze pokud se změní tlačítko Dolů" << std::endl;

  if (isPressed == 1) {
    std::cout << "zmáčknuté." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "puštěné." << std::endl;
  }
}, Down);


buttons.onChange([]() {
  std::cout << "Tohle uvidíte pouze pokud se změní tlačítko Dolů" << std::endl;
}, Down);
buttons.onChange([](std::bitset<MaxID> currentState, std::bitset<MaxID> buttonChange) {
  if (buttonChange[up] == 1) {

    std::cout << "Button Up has changed and is now ";

    if (currentState[Up] == 1) {
      std::cout << "pressed." << std::endl;
    } else {
      std::cout << "released." << std::endl;
    }
  }
});

buttons.onChange([](std::bitset<MaxID> currentState) {
  std::cout << "Button Up is now ";

  if (currentState[Up] == 1) {
    std::cout << "pressed." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "released." << std::endl;
  }
});

buttons.onChange([]() {
    std::cout << "A button has changed. No more information available" << std::endl;
  });

buttons.onChange([](std::bitset<MaxID> currentState, std::bitset<MaxID> buttonChange) {
  std::cout << "You will see this only when Button Down changes, and the button is now ";

  if (currentState[Down] == 1) {
    std::cout << "pressed." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "released." << std::endl;
  }
}, Down);

buttons.onChange([](bool isPressed) {
  std::cout << "You will see this only when Button Down changes" << std::endl;

  if (isPressed == 1) {
    std::cout << "pressed." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "released." << std::endl;
  }
}, Down);


buttons.onChange([]() {
  std::cout << "You will see this only when Button Down changes" << std::endl;
}, Down);

buttons.priStisku / buttons.onPress

buttons.priStisku([](std::bitset<MaxID> aktualniStav, std::bitset<MaxID> zmena) {
  std::cout << "Nějaké tlačítko bylo zmáčknuto. ";

  if (zmena[Right] == 1) {
    std::cout << "Bylo to tlačítko Vpravo" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Nebylo to tlačítko Vpravo" << std::endl;
  }
});

buttons.priStisku([](std::bitset<MaxID> aktualniStav) {
  std::cout << "Nějaké tlačítko bylo zmáčknuto. ";

  std::cout << "Tlačítka ";

  for(int i = 0; i < MaxID; i++) {
    if (aktualniStav[i] == 1) {
      std::cout << i << ", ";
    }
  }

  std::cout << "jsou nyní zmáčknutá." << std::endl;
});

buttons.priStisku([]() {
  std::cout << "Tlačítko bylo Zmáčknuto. Není k dispozici více informací." << std::endl;
});

buttons.priStisku([]() {
  std::cout << "Tohle uvidíte pouze pokud zmáčknete tlačítko Vlevo." << std::endl;
}, Left);
buttons.onPress([](std::bitset<MaxID> currentState, std::bitset<MaxID> changed) {
  std::cout << "A button has been pressed. ";

  if (changed[Right] == 1) {
    std::cout << "It was the Right button" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "It was not the Right button" << std::endl;
  }
});

buttons.onPress([](std::bitset<MaxID> currentState) {
  std::cout << "A button has been pressed. ";

  std::cout << "Buttons ";

  for(int i = 0; i < MaxID; i++) {
    if (currentState[i] == 1) {
      std::cout << i << ", ";
    }
  }

  std::cout << "are now pressed." << std::endl;
});

buttons.onPress([]() {
  std::cout << "A button has been pressed. No more information available" << std::endl;
});

buttons.onPress([]() {
  std::cout << "You will see this only when Button Left get pressed down." << std::endl;
}, Left);

buttons.priUvolneni / buttons.onRelease

buttons.priUvolneni([](std::bitset<MaxID> aktualniStav, std::bitset<MaxID> zmena) {
  std::cout << "Tlačítko bylo puštěno. ";

  if (zmena[Right] == 1) {
    std::cout << "Bylo to tlačítko Vpravo" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Nebylo to tlačítko Vpravo" << std::endl;
  }
});

buttons.priUvolneni([](std::bitset<MaxID> aktualniStav) {
  std::cout << "Tlačítko bylo puštěno. ";

  std::cout << "Tlačítka ";

  for(int i = 0; i < MaxID; i++) {
    if (aktualniStav[i] == 0) {
      std::cout << i << ", ";
    }
  }

  std::cout << "jsou nyní puštěná." << std::endl;
});

buttons.priUvolneni([]() {
  std::cout << "Tlačítko bylo uvolněno. Není k dispozici více informací." << std::endl;
});

buttons.priUvolneni([]() {
  std::cout << "Tohle uvidíte pouze pokud pustíte tlačítko Vlevo." << std::endl;
}, Left);
buttons.onRelease([](std::bitset<MaxID> currentState, std::bitset<MaxID> changed) {
  std::cout << "A button has been released. ";

  if (changed[Right] == 0) {
    std::cout << "It was the Right button" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "It was not the Right button" << std::endl;
  }
});

buttons.onRelease([](std::bitset<MaxID> currentState) {
  std::cout << "A button has been released. ";

  std::cout << "Buttons ";

  for(int i = 0; i < MaxID; i++) {
    if (currentState[i] == 0) {
      std::cout << i << ", ";
    }
  }

  std::cout << "are now released." << std::endl;
});

buttons.onRelease([]() {
  std::cout << "A button has been released. No more information available" << std::endl;
});

buttons.onRelease([]() {
  std::cout << "You will see this only when Button Left gets released." << std::endl;
}, Left);