Přeskočit obsah

Status bar

 • void nastavStav(int stav) : Nastaví stav
 • int stav() : Vrátí aktuálně nastavený stav
 • void nastavBarvu(Rgb barva) : Nastaví barvu stavové řádky
 • Rgb barva() : Vrátí aktuální barvu stavového řádku
 • void ukaz(int intenzita = 255) : Vykreslí aktuální snímek/stav
 • void vycisti() : Vyčistí celý displej
 • Rgb& pozice(int x) : Vrátí pixel na dané pozici
 • Rgb& operátor[](int i_index); :
 • void setState(int state) : Set progress
 • int state() : Returns current state
 • void setColor(Rgb color) : Set the color of status bar
 • Rgb color() : Returns current color of status bar
 • void show(int intensity = 255) : Show current frame/state
 • void clear() : Clear the display
 • Rgb& at(int x) : Return pixel at given position

Příklad použití

#include "Logic.hpp"
#include <iostream>

void logicMain() {
  while (true) {
    statusBar.setColor(Rgb(255, 0, 0));
    statusBar.setState(4);

    statusBar.show(30);
    delay(3000);
    statusBar.clear();

    statusBar.setColor(Rgb(0, 255, 0));
    statusBar.setState(2);

    statusBar.show(30);
    delay(3000);
    statusBar.clear();

    statusBar.at(4) = Rgb(0, 0, 255);

    statusBar.show(30);
    delay(3000);
    statusBar.clear();

    statusBar.at(0) = Rgb(255, 0, 0);
    statusBar.at(1) = Rgb(0, 255, 0);
    statusBar.at(2) = Rgb(0, 0, 255);

    statusBar.show(30);
    delay(3000);
    statusBar.clear();
  }
}