Přeskočit obsah

Užitečné funkce

Časové funkce

 • void delay(uint32_t ms) : Čeká po specifikovaný počet milisekund
 • void cekejVteriny(float vteriny) : Čeká po specifikovaný počet vteřin
 • float vteriny() : Vrátí počet vteřin od začátku programu
 • uint32_t millis() : Vrátí počet milisekund od začátku programu
 • void delay(uint32_t ms) : Wait for specified amount of milliseconds

 • void waitSeconds(float seconds) : Wait for specified amount of seconds

 • uint32_t millis() : Returns time since boot in milliseconds
 • float seconds() : Returns time since boot in seconds

Náhodná čísla

 • long nahodne(long maximum) : Vrátí náhodné číslo od 0 do maximum
 • long nahodne(long minimum, long maximum) : Vrátí náhodné číslo od minima do maximum
 • long random(long max) : Get random number from 0 to max
 • long random(long min, long max) : Get random number from min to max

Automatické formátování

Na Windows Shift+Alt+F

Na Linuxu Ctrl+Shift+I