Přeskočit obsah

Bzučák

 • bool jeZapnuty() :
 • void zapnout() :
 • void vypnout() :
 • bool isOn() :
 • void on() :
 • void off() :

Příklad použití

#include "Logic.hpp"
#include <iostream>

void logicMain() {
  while (true) {
    if(buttons.read(Enter)) {
      buzzer.on();
    } else
    {
      buzzer.off();
    }
  }

}