Přeskočit obsah

Displej

 • Rgb& pozice(int x, int y) : Vrátí pixel na dané pozici

 • void nastavBarvu(int x, int y, Rgb color) : Nastaví barvu pixelu na dané pozici

 • void vycisti() : Vyčistí celý displej

 • void vypln(Rgb barva) : Vyplň celý displej barvou

 • void nakresliObdelnik(int x, int y, int sirka, int vyska, Rgb barva, int tloustkaCary = 1) : Nakreslí obdélník se zadanými parametry

 • void nakresliObdelnik(const Obdelnik& obdelnik, Rgb barva, int tloustkaCary = 1) : Nakreslí obdélník se zadanými parametry

 • void nakresliObdelnikVyplneny(int x, int y, int sirka, int vyska, Rgb barva) : Nakreslí vyplněný obdélník se zadanými parametry

 • void nakresliObdelnikVyplneny(const Obdelnik& obdelnik, Rgb barva) : Nakreslí vyplněný obdélník se zadanými parametry

 • void nakresliCtverec(int x, int y, int strana, Rgb barva, int tlouskaCary = 1) : Nakreslí čtverec se zadanými parametry

 • void nakresliCtverecVyplneny(int x, int y, int strana, Rgb barva) : Nakreslí čtverec se zadanými parametry

 • void nakresliKruznici(int stredX, int stredY, int polomer, Rgb barva) : Nakreslí kružnici s danými parametry

 • void nakresliKruzniciVyplnenou(int stredX, int stredY, int polomer, Rgb barva) : Nakreslí vyplněnou kružnici (kruh) s danými parametry

 • void nakresliCaru(int x1, int y1, int x2, int y2, Rgb barva, int tloustkaCary = 1) : Nakreslí čáru

 • void ukaz(int intenzita = 255) : Vykresli připravený snímek na displeji

 • Rgb& at(int x, int y) : Returns reference to pixel on that position

 • void setColor(int x, int y, Rgb color) : Set the color of pixel at specified position

 • void clear() : Clear the display

 • void fill(Rgb color) : Fill the display with color

 • void drawRectangle(int x, int y, int width, int height, Rgb color, int strokeWidth = 1) : Draw rectangle with specified parameters

 • void drawRectangle(const Rectangle& rect, Rgb color, int strokeWidth = 1) : Draw rectangle with specified parameters

 • void drawRectangleFilled(int x, int y, int width, int height, Rgb color) : Draw filled rectangle with specified parameters

 • void drawRectangleFilled(const Rectangle& rect, Rgb color) : Draw filled rectangle with specified parameters

 • void drawSquare(int x, int y, int size, Rgb color, int strokeWidth = 1) : Draw square with specified parameters

 • void drawSquareFilled(int x, int y, int size, Rgb color) : Draw filled square with specified parameters

 • void drawCircle(int centerX, int centerY, int radius, Rgb color) : Draw circle with specified parameters

 • void drawCircleFilled(int centerX, int centerY, int radius, Rgb color) :

 • void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, Rgb color, int strokeWidth = 1) : Draw line

 • void show(int intensity = 255) : Show prepared frame on display

Příklad použití

#include "Logic.hpp"
#include <iostream>

void logicMain() {
  while (true)
  {
    display.fill(Rgb(255, 0, 0)); //red

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawLine(1, 0, 8, 0, Rgb(255, 0, 0)); // red
    display.drawLine(0, 1, 8, 9, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawRectangle(0, 1, 8, 4, Rgb(255, 0, 0)); // red
    display.drawRectangle(4, 3, 6, 5, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawRectangleFilled(0, 1, 8, 4, Rgb(255, 0, 0)); // red
    display.drawRectangleFilled(4, 3, 6, 5, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawCircle(3, 3, 2, Rgb(255, 0, 0)); // red
    display.drawCircle(6, 7, 3, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawCircleFilled(3, 3, 2, Rgb(255, 0, 0)); // red
    display.drawCircleFilled(6, 7, 3, Rgb(0, 255, 0)); // green  

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawSquare(1, 1, 3, Rgb(255, 0, 0)); //red
    display.drawSquare(4, 5, 4, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.drawSquareFilled(1, 1, 3, Rgb(255, 0, 0)); //red
    display.drawSquareFilled(4, 5, 4, Rgb(0, 255, 0)); // green

    display.show(30);
    delay(3000);
    display.clear();

    display.at(0, 0) = Rgb(255, 0, 0); // red
    display.at(4, 7) = Rgb(0, 255, 0); // green
  }
}